Pentech Việt Nam – sản xuất và phân phối giá kệ kho hàng, kệ siêu thị lớn nhất Việt Nam

SẢN PHẨM CHÍNH

KỆ KHO HÀNG

XEM THÊM

KỆ TRUNG TẢI

XEM THÊM

KỆ V ĐA NĂNG

XEM THÊM

KỆ SIÊU THỊ

XEM THÊM

KỆ TRUNG TẢI

-10%
Original price was: 5,054,000₫.Current price is: 4,525,000₫.
Còn hàng - Giao nhanh
-10%
Original price was: 4,054,000₫.Current price is: 3,654,000₫.
Còn hàng - Giao nhanh
-9%
Original price was: 3,080,000₫.Current price is: 2,810,000₫.
Còn hàng - Giao nhanh
-9%
Original price was: 3,390,000₫.Current price is: 3,090,000₫.
Còn hàng - Giao nhanh
Đen (907,000₫)Đen (907,000₫)
Trắng (907,000₫)Trắng (907,000₫)
907,000
Còn hàng - Giao nhanh
Đen (950,000₫)
Trắng (950,000₫)Trắng (950,000₫)
950,000
Còn hàng - Giao nhanh
Đen (650,000₫)Đen (650,000₫)
Trắng (650,000₫)Trắng (650,000₫)
550,000
Còn hàng - Giao nhanh

KỆ SIÊU THỊ

-38%
Original price was: 4,583,459₫.Current price is: 2,864,662₫.
Còn hàng - Giao nhanh
-38%
Original price was: 3,769,910₫.Current price is: 2,356,194₫.
Còn hàng - Giao nhanh
-38%
Original price was: 2,956,362₫.Current price is: 1,847,726₫.
Còn hàng - Giao nhanh
-38%
Original price was: 3,704,458₫.Current price is: 2,315,286₫.
Còn hàng - Giao nhanh
Còn hàng - Giao nhanh
Còn hàng - Giao nhanh
Còn hàng - Giao nhanh
Còn hàng - Giao nhanh